GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website:

 

Bedrijfsgegevens

In uitvoering van artikel 10 van de Spaanse Wet 34/2002, d.d. 11 juli, betreffende de diensten van de Informatiemaatschappij, en Elektronische Handel, zijn onderstaande de bedrijfsgegevens van BeautifulBride:

  • Naam: VERONICA VAZQUEZ SOTO
  • Fiscaal identificatienummer Spanje (NIF): 53312503K
  • Maatschappelijke zetel: Calle de la Unión 17 43001 Tarragona, Catalonië, Spanje
  • E-mail: veronica@beautifulbride.cat

 

Intellectuele eigendom

Alle inhoud, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, logo’s en labels zijn eigendom van VERONICA VAZQUEZ SOTO of derde partijen en het gebruik ervan op deze website is expliciet toegestaan. Alle teksten, foto’s, grafische elementen, video’s of dragers zijn eigendom van VERONICA VAZQUEZ SOTO en haar contentleveranciers.  Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars mogen gebruikers of derden deze content niet wijzigen, kopiëren, bewerken, publiceren, afdrukken, aanpassen, exploiteren of op een andere manier gebruiken.

Elke gebruiker die deze content wil gebruiken, moet voorafgaand en schriftelijk toestemming vragen aan VERONICA VAZQUEZ SOTO. Het uitblijven van een antwoord mag worden beschouwd als een vermeende toestemming. 

Het is verboden de webpagina te gebruiken voor andere doeleinden dan die waar de webpagina voor bedoeld is.

Alle programmeerelementen die gebruikt zijn op deze webpagina zijn gebaseerd op vrije software die VERONICA VAZQUEZ SOTO gebruikt onder een General Public Licence (GPL). Het is verboden deze programmeerelementen te gebruiken zonder over bovennoemde licentie te beschikken. Het gebruik van deze webpagina impliceert niet dat afstand wordt gedaan van geen van de rechten op publieke communicatie of aanpassing van de programmeerelementen.

 

Varios

  • beautifulbride.es maakt gebruik van ‘cookies’ die geïnstalleerd worden op je computer. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die onze computer naar uw computer stuurt en daar worden geïnstalleerd wanneer je onze website bezoekt. Cookies geven ons geen informatie over uw naam, noch over andere persoonsgegevens. De cookies die wij gebruiken, kunnen op uw computer geen gegevens lezen, noch andere cookies die op uw computer bestaan.

 

Wanneer een gebruiker op de webpagina’s van ons bedrijf surft, herkent de server waarop de webpagina draait automatisch het IP-adres van uw computer, de dag en het tijdstip waarop u uw bezoek begint en beëindigt, alsook welke onderdelen van de website u bezoekt. De server moet deze gegevens kennen om in interactie te kunnen gaan, de gevraagde zoekopdracht te kunnen uitvoeren en de informatie via de browser te tonen op het scherm. Indien u dat wenst, kan u uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt op het moment dat u een cookie gaat ontvangen. U kan er ook voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat u deze cookies niet ontvangt. In dit laatste geval blijft het mogelijk om de informatie op de website te raadplegen.

 

  • Het is verboden om zonder voorafgaand bericht aan VERONICA VAZQUEZ SOTO de inhoud van haar website, noch de configuratie of opmaak ervan te wijzigen.
  • VERONICA VAZQUEZ SOTO verbindt zich ertoe geen misleidende reclame te publiceren via dit kanaal. Vorm- of cijferfouten die eventueel voorkomen op de verschillende onderdelen van de website en die het gevolg zijn van onvolledig(e) of onvolkomen beheer en/of updates van deze onderdelen van de website worden niet als misleidende reclame beschouwd. Bijgevolg verbindt VERONICA VAZQUEZ SOTO zich ertoe deze fouten te corrigeren zodra zij er kennis van neemt.
  • VERONICA VAZQUEZ SOTO verbindt zich ertoe niet commercieel te communiceren zonder daar duidelijk over te zijn en dit in overeenstemming met de Spaanse Wet 34/2002, d.d. 11 juli, betreffende de diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel. In dit opzicht wordt alle informatie die VERONICA VAZQUEZ SOTO bezorgt aan haar klanten met het oog op het onderhouden van de contractuele relatie die bestaat tussen haarzelf en haar klanten niet als commerciële communicatie beschouwd. Het gaat om het verstrekken van informatie en het organiseren van vorming en andere activiteiten die eigen zijn aan de dienstverlening waartoe VERONICA VAZQUEZ SOTO zich geëngageerd heeft via het contract dat is afgesloten met de klant.
  • Indien gebruikers – door toegang te krijgen tot de website beautifulbride.es en/of door de informatie op deze website te gebruiken – de van toepassing zijnde regels niet naleven, neemt VERONICA VAZQUEZ SOTO hiervan de verantwoordelijkheid op zich.
  • VERONICA VAZQUEZ SOTO is niet verantwoordelijk voor het onwettige gebruik door derden van merknamen, productnamen en commerciële merken die, zonder eigendom te zijn van beautfilbride.es, op de website van beautifulbride.es verschijnen. Noch is VERONICA VAZQUEZ SOTO verantwoordelijk voor de integriteit, waarheidsgetrouwheid en toelaatbaarheid van de inhoud die webgebruikers te zien krijgen na door te klikken op de hyperlinks op de website mariasalas.es.

 

-VERONICA VAZQUEZ SOTO neemt de verantwoordelijkheid op zich voor virussen binnengebracht door derden met het oog op het toebrengen van schade aan een informaticasysteem.

– Uiteindelijk is alleen de websitebezoeker verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij de diensten, content, hyperlinks en hypertekst aanwendt die hij/zij aantreft op de website van beautifulbride.es