d-L 1017

Sorprenents brodats d’encaix floral adornen el cosset i l’esquena i emmarquen l’escot en V d’aquest elegant vestit de tul, línia a A.