Dit privacybeleid bepaalt de voorwaarden waaronder VERONICA VAZQUEZ SOTO de door de gebruikers verstrekte informatie gebruikt en beschermt. Dit bedrijf engageert zich ertoe de persoonsgegevens van zijn gebruikers optimaal te beveiligen. Wanneer de gebruiker gevraagd wordt om tekstvelden in te vullen met persoonsgegevens via dewelke hij/zij geïdentificeerd kan worden, garandeert Beautiful Bride dat deze informatie uitsluitend gebruikt zal worden in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid. 
Dit privacybeleid kan wijzigen of geüpdatet worden. Wij raden u daarom aan om dit privacvybeleid regelmatig na te lezen om zeker te zijn dat u het eens bent met deze wijzigingen.

De websitebezoeker aanvaardt dat al zijn/haar persoonsgegevens integraal worden overgemaakt aan de betaalapp Aplazame vanaf het moment dat hij/zij voor deze betaalwijze kiest en de uitgestelde betaaldienst van deze app begint te gebruiken. Deze aanvaarding geldt bij uitbreiding ook voor derde partijen die met het oog op het volbrengen van het contract toegang moeten krijgen tot de files.