VERKOOPSVOORWAARDEN

De gebruikers, consumenten of klanten kunnen hun bestellingen plaatsen vanaf de website www.beautifulbride.es.

Elke gebruiker verklaart volledig bekwaam te zijn om kredietkaarten te gebruiken, alsook dat via de kredietkaarten voldoende fondsen kunnen worden aangewend om alle kosten verbonden aan de aankopen op www.beautifulbride.es te dekken.

De gebruiker verklaart dat hij/zij tijdens het aankoopproces al deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt

De door www.beautifulbride.es geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de uitgevoerde transacties. De klant zal per e-mail de bevestiging krijgen van zijn/haar bestelling.

www.beautifulbride.es behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn prijzen te wijzigen, maar de aankopen zullen worden aangerekend op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product), tenzij het gaat om een overduidelijke en onmiskenbare typografische fout.

www.beautifulbride.es behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van om het even welke gebruiker met wie het een geschil heeft.

LEVERINGSTERMIJN EN TERUGZENDEN

LEVERINGSTERMIJN

  • In heel Spanje en Portugal bedraagt de leveringstermijn 24 of 48 uur op werkdagen, afhankelijk van het uur waarop de bestelling wordt geplaatst.
  • De leveringstermijnen naar de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla bedragen 4/7 werkdagen.
  • De leveringstermijnen naar andere landen variëren in functie van het land van bestemming en verschijnen alvorens de bestelling te bevestigen.
  • Deze leveringstermijn begint te tellen vanaf het moment dat de producten bij ons vertrekken. Afhankelijk van of het product in voorraad is of gemaakt dient te worden, kan de leveringstermijn variëren tussen de 5 en 7 dagen vanaf het moment dat u uw aankoop doet.

TERUGZENDEN:

  • Terugzendingen dienen te gebeuren binnen de 48 uur vanaf de datum van levering.

OPGELET: maskers, accessoires en kledingstukken in solden kunnen NIET worden teruggezonden. Schoenen kunnen kunnen alleen worden omgeruild voor een andere maat, maar niet worden teruggezonden. Mocht de juiste maat binnen de 48 uur niet beschikbaar zijn, zal het aankoopbedrag worden teruggestort.

  • Terugzendingen moeten gebeuren naar het adres van BeautifulBride: C/ de la Unión 17 / 43001 Tarragona · Tel.: 0034 977 59 13 21. De retourkosten zijn ten laste van de klant.

  • Terugbetaling van het teruggezonden artikel

Na de terugzending te hebben goedgekeurd (de artikelen moeten in de originele verpakking en in perfecte staat worden teruggezonden met de etiketten binnenin nog aanwezig), gaan wij over tot terugbetaling van de som die voor de aankoop werd betaald.

Als een artikel niet in de originele verpakking wordt teruggezonden, zal een waardevermindering worden doorgerekend alvorens het bedrag terug te storten.

De verzendkosten worden niet terugbetaald.

  • Omruilen van artikelen
    Wie een artikel wil omruilen, moet binnen de 14 dagen een aanvraag tot teruggave indienen en online een nieuwe aankoop verrichten. BeautifulBride behoudt zich het recht voor om teruggaves die te laat worden aangevraagd of teruggestuurd te weigeren, alsook artikelen die zich niet meer in dezelfde staat bevinden als op het moment van ontvangst. 

De websitebezoeker aanvaardt dat al zijn/haar persoonsgegevens integraal worden overgemaakt aan de betaalapp Aplazame vanaf het moment dat hij/zij voor deze betaalwijze kiest en de uitgestelde betaaldienst van deze app begint te gebruiken. Deze aanvaarding geldt bij uitbreiding ook voor derde partijen die met het oog op het volbrengen van het contract toegang moeten krijgen tot de files.